Pirkimo taisyklės

 

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Ogmios Pulsas Pro“, juridinio asmens kodas 300153807, PVM mokėtojo kodas LT100001972518, registruotos buveinės adresas P. Lukšio g. 23, 09132 Vilnius, korespondencijos adresas P. Lukšio g. 23, LT-09132 Vilnius.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (jo veiksnumas nėra apribotas), sulaukęs pilnametystės, arba juridinis asmuo.

1.3. stageiq.lt– internetinė parduotuvė, priklausanti UAB ,,Ogmios Pulsas Pro”.

1.4. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje stageiq.lt taisyklės“.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas, užsisakęs prekę vienu iš 3.1.1 – 3.1.5 Taisyklių punktuose nurodytų būdų, pavirtina, kad susipažino su Taisyklėmis. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui galiojantis teisinis sutikimas, jame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės.

2.2. Pirkti stageiq.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekių stageiq.lt.

2.3. Atsiradus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti pirkimo taisykles.

2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekių pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas stageiq.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu be registracijos stageiq.lt ;
3.1.3. telefonu – 8 652 87488 arba 8 656 51072;
3.1.4. el. paštu – info@stageiq.lt;
3.1.5. „STAGE IQ” parduotuvėje adresu J. Kubiliaus g. 16, Vilniuje.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekių vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar „STAGE IQ” parduotuvėje (J. Kubiliaus g. 16, Vilnius) pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, iš jų paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis bei su jomis sutinka ir kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.  Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų stageiq.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes fizinėje „STAGE IQ” parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti per 7 dienas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti stageiq.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis pulsaspro.lt arba  panaikinti Pirkėjo paskyrą.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.3. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse bei kituose stageiq.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir atšaukti užsakymą.

7.4. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą atsakymą.

7.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1 Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

8.1.2. banko pavedimu, gavus išankstinio mokėjimo sąskaitą;

8.1.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele fizinėje „STAGE IQ” parduotuvėje.

 

8.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jos kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

 

8.3. Registruotas pirkėjas gali peržiūrėti užsakymų istoriją savo paskyroje. Registruotam Pirkėjui pateikus užsakymą, jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą savo paskyroje.

 

8.4. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali,

 išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

 

9. Prekių pristatymas ir terminai

9.1. Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymą su kurjerių tarnyba LP EXPRESS arba atsiimti prekes „STAGE IQ” parduotuvėje (J. Kubiliaus g. 16, Vilniuje).

 

9.2. Jei Pirkėjas pasirenka pristatymą su LP EXPRESS:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas – LP EXPRESS. Perkant už 100 eurų ar daugiau, nemokamai pristatome prekes į Pirkėjui artimiausią LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą, arba, jei Pirkėjo  mieste jų nėra, Pirkėjo nurodytu adresu. 

9.2.4. Jei prekė yra sandėlyje, užsisakius ir apmokėjus iki 13 val., prekės būtų pristatytos jau kitą darbo dieną. Užsakius ir apmokėjus po 13 val., prekės bus pristatytos per 1–2 darbo dienas, arba per terminą, nurodytą prekės aprašyme.

9.2.5. Jei prekių per nustatytą terminą nepavyksta įteikti Pirkėjui, ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

 

9.3. Jei pirkėjas pasirinko prekes atsiimti „STAGE IQ” parduotuvėje:

9.3.1. Pirkėjas įsipareigoja atsiimti prekę per 7 (septynias) dienas nuo užsakymo datos.

9.3.2. „STAGE IQ” parduotuvės darbuotojai įsipareigoja padėti nunešti, pakrauti prekę į Pirkėjo transporto priemonę.

 

10. Kokybiškų prekių grąžinimas

10.1. Kokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228, 6.362 ir 6.363 straipsniais ir jais konkretizuojančiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).

Kokybiškų prekių grąžinimas nusipirkus nuotoliniu būdu (internetinėje parduotuvėje)

10.2. LR Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalis nustato, jog „Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, nei nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“.

Pagal šią tvarką galimas tinkamos kokybės prekių grąžinimas:

10.2.1. Per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (patvirtintą Teisingumo ministerijos) arba aiškų pareiškimą, jame išdėsčius sprendimą atsisakyti sutarties. 

10.2.2. Per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo Pardavėjui apie sutarties atsisakymą savo lėšomis išsiųsti prekę Pardavėjui.

10.2.3. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu:

 • ·         sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, o prekės buvo išpakuotos po pristatymo;
 • ·         sutartis buvo sudaryta dėl prekių, pagamintų pagal specialius vartotojo nurodymus, ne iš anksto pagamintų, o gaminamų, paisant vartotojo asmeninio pasirinkimo ar nurodymų, arba dėl prekių, akivaizdžiai  pritaikytų vartotojo asmeniniams poreikiams.

10.2.4. Jeigu klientui buvo suteikta papildoma pasiūlymo nuolaida, ši nuolaida yra automatiškai atšaukiama tuo atveju, kai klientas atšaukia (ar grąžina) bent vieną kokybišką šio pasiūlymo prekę.

10.3. Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo pristatyti jas Pardavėjui adresu J. Kubilaus g. 16, 08236 Vilniuje (parduotuvė „STAGE IQ”) pats arba per kurjerių tarnybą. Grąžinant kokybišką prekę, būtina:

10.3.1. Prekę pristatyti originaliai tvarkingai supakuotą;

10.3.2. Prekę pristatyti Pirkėjo nenaudotą ir nesugadintą;

10.3.3. Prekę pristatyti nepraradusią prekinės išvaizdos;

10.3.4. Pristatyti visą prekės komplektaciją;

10.3.5. Pateikti prekės pirkimą iš Pardavėjo įrodantį dokumentą.

10.4. Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas per 14 dienų nuo Pirkėjo sutarties atsisakymo raštu privalo grąžinti Pirkėjui pinigus, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

10.5. Pardavėjas, grąžindamas pinigus, turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui.

10.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

10.7. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

10.8. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Kokybiškų prekių grąžinimas nusipirkus nenuotoliniu būdu (fizinėje parduotuvėje)

10.9. Pirkėjas, užsisakęs ir nusipirkęs prekę nenuotoliniu būdu,bet „STAGE IQ” parduotuvėje adresu J. Kubiliaus g. 16, 08236, Vilniuje, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam pakeisti nusipirktą prekę pirkimo ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplekto preke. Jei keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

10.10. Pirkėjas gali pasinaudoti šiose Taisyklėse aukščiau nurodyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, neprarastos jos vartojamosios savybės bei prekinė išvaizda ir Pirkėjas turi prekės pirkimą iš Pardavėjo įrodančius dokumentus. Pardavėjui apie sutarties atsisakymą reikia pranešti raštu.

10.11. Mažmeninės prekybos taisyklės išskiria sąrašą daiktų, kai Pirkėjo reikalavimas pakeisti kokybišką nepatikusią prekę į analogišką arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas, tik Pardavėjui sutikus. Tai yra šios prekės:

 • ·         audiniai;
 • ·         mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
 • ·         elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
 • ·         optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės prietaisai ir aparatai;
 • ·         muzikos instrumentai;
 • ·         šviestuvai;
 • ·         naudotos prekės;
 • ·         sveriamos ir matuojamas prekės, Pirkėjo pageidavimu buvusios specialiai paruoštos, atpjautos ir pan.

11. Garantinis aptarnavimas ir nekokybiškų prekių grąžinimas

11.1. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę:

11.1.1 reikalauti, kad Pardavėjas nemokamai pašalintų daikto trūkumus (pataisytų daiktą);

11.1.2 reikalauti, kad Pardavėjas netinkamos kokybės daiktą pakeistų tinkamos kokybės daiktu;

11.1.3 reikalauti, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų kainą;

11.1.4 vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.  

11.2. ,,Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis”.

(Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalis)

11.3. ,,Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turi teisę pareikšti reikalavimus dėl nekokybiškos prekės per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.”

(Civilinio kodekso 6.338 straipsnis)

11.4. Kai Pardavėjo nustatytas daikto kokybės garantijos terminas yra trumpesnis nei dveji metai ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.

 

11.5. Juridiniams asmenims taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis, jei Pardavėjas su Pirkėju raštiškai nesusitaria kitaip.

11.6. Pardavėjas prekės trūkumus turi pašalinti per protingą terminą.

11.7. Garantijos terminas pratęsiamas tiek, kiek laiko Pirkėjas negalėjo  naudotis daiktu dėl jo trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus.

11.8. Per garantinį terminą įsigytą prekę dėl netinkamos kokybės pakeitus kita, garantija nėra pratęsiama. t. y. pakeistajai prekei toliau galioja pirminės garantijos terminas.

11.9. Garantija netaikoma:

 • ·         natūraliai susidėvinčioms prekių detalėms, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas, pvz., maitinimo elementams, lempoms;
 • ·         jei prekė buvo sugadinta dėl vartotojo tyčinių ar netyčinių veiksmų, nesilaikant gamintojo nurodytų eksploatavimo sąlygų, ar netinkamo naudojimo, t. y. naudojimo ne pagal paskirtį;
 • ·         jei prekė pažeista vandens, gaisro, perkūnijos ar kitų stichinių poveikių, taip pat skysčių, agresyvių medžiagų ir panašiai;
 • ·         jei prekė sugedo dėl netvarkingo maitinimo tinklo ar šaltinio;
 • ·         prekėms su mechaniniais pažeidimais ar pakeitimais.

11.10. Įsigijus nekokybišką prekę ar prekei sugedus, kreiptis į Pardavėją:

 • ·         adresu J. Kubiliaus g. 16, 08236 Vilnius (parduotuvė „STAGE IQ“);
 • ·         telefonais (8-652) 87488, (8-656) 51072;
 • ·         el. paštu info@stageiq.lt.

11.11. Prekes garantiniam remontui Pirkėjas turi pristatyti savo lėšomis adresu J. Kubiliaus g. 16, 08236 Vilnius (parduotuvė „STAGE IQ“).

11.12. Pristatęs prekę garantiniam aptarnavimui, Pirkėjas privalo pateikti pirkimą iš Pardavėjo įrodantį dokumentą.

11.13. Sugedusiai prekei atliekamas garantinis aptarnavimas arba ji keičiama kita kokybiška preke, arba Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai tik po to, kai Pardavėjas atlieka detalią prekės apžiūrą bei įsitikina, jog nėra priežasčių, kaip išvardinta Taisyklių 11.9 punkte, dėl kurių garantija negali būti taikoma.

12. Jūsų duomenų saugumas

12.1. Jūsų duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas, įdiegtas pulsaspro.lt internetinėje parduotuvėje. Duomenys, keliaudami tarp jūsų kompiuterio ir serverio, nebus perskaityti arba pakeisti trečiųjų šalių, nes yra šifruojami sudėtingiausiais algoritmais. Atsiskaitydami elektronine bankininkyste, visus duomenis įvedate banko sistemoje, todėl mums ši informacija taip pat yra neprieinama.